Leeftijdscategorie├źn en contributietarief

Contributie
 

  Leeftijdscategorie     Contributie  per maand
  2017 - 2018
   Club Bond
Senior 19 jaar of ouder voor 1-1-99  € 15,25 € 7,70
A jeugd 16 en 17 jaar  1-1-99 t/m 31-12-00  € 12,50  € 5,95
B jeugd 15 en 16 jaar 1-1-01 t/m 31-12-02  € 12,00  € 5,35
C jeugd 13 en 14 jaar 1-1-03 t/m 31-12-04  € 10,00  € 5,35
D Jeugd 11 en 12 jaar 1-1-05 t/m 31-12-06  € 8,50
 € 4,60
E jeugd 9 en 10 jaar 1-1-07 t/m 31-12-08  € 8,50
 € 3,10
F jeugd 7 en 8 jaar 1-1-09 t/m 31-12-10 € 8,50 € 2,60
Kabouter  6 jaar en jonger
1-1-010 t/m heden  € 6,00  n.v.t.
Recreant  16 jaar of ouder    Voor 1-1-02
 € 9,00 € 4,25

 


  


Als peildatum wordt 31 december van het lopende jaar gehanteerd. Bij meerdere gezinsleden die lid zijn (vanaf F-jeugd) is er een korting van € 0,50 p.p.p.m. vanaf het tweede lid.
Genoemde bedragen zijn incl. team budget maar excl. Bond- en afdelings contributie welke 1x per jaar worden geïncasseerd.

De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Bij betaling per jaar (via factuur) is er een korting van 5%

Vanaf F t/m B jeugd wordt € 1,25 per maand betaald aan teambudget. Dit bedrag is verwerkt in de kwiekcontributie. Aan het eind van het seizoen wordt dit in overleg met de coach van het betreffende jeugdteam aangewend voor een activiteit of voorziening voor het betreffende team.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de leden administratie en tenminste één maand van te voren. 

Er is een opzegtermijn van 1 maand, ingaande de 1e van de maand, volgend op de opzeggingsdatum.
De contributie van de bond wordt altijd voor een jaar geïnd.
Bij opzegging wordt het restbedrag gelijk met de laatste Kwiek contributie geïnd.