Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van HV Kwiek nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2011 om 20.00 uur bij Remmers Bouwchemie aan de Stephensonstraat 9.


Uw komst is van groot belang. Aan de orde komen o.a. het financieel overzicht van 2010 en de begroting voor 2011. Verder willen we een voorstel doen voor contributieverhoging.
We vertellen u wat we het afgelopen jaar allemaal gedaan hebben en wat we het komende jaar nog willen doen.
Er is voldoende gelegenheid om uw mening te geven en vragen te stellen.