Hup Harry Hup

Een aanmoediging die we gelukkig veel horen binnen onze vereniging....

maar.. (waarbij je voor Harry natuurlijk iedere willekeurige naam kunt invullen) !!

 


H.V. Kwiek mag zich verheugen veel supporters te hebben en daar zijn we super blij mee. Het supporteren is alleen een vak op zich, omdat we ons als supporter, in het heetst van de strijd, (te) vaak laten leiden door emoties. Dan floept er wel eens wat uit ! Maar zoals ook al in het bewaarnummer staat (blz. 18) hebben we ons als club verbonden aan het Convenant Sportiviteit en Respect.
Daarom nogmaals een oproep aan alle mensen die Kwiek een warm hart toedragen, support ook op die wijze.
Laat spelers spelen, coaches coachen en leiders leiden. Hup (Harry) Hup is ook mooi....