Kwiek een handbalvereniging met visie

In de ledenvergadering van 2009 hebben we gezamenlijk het beleidsplan voor Kwiek vastgesteld. In dit beleidsplan staat onze visie en een aantal doelen, die we als vereniging in drie seizoenen willen behalen. Kwiek wil gaan voor prestatie,

met goede opvolging vanuit de jeugd. Daarvoor zijn ledenwerving/-behoud en bekendheid binnen Hoogeveen en omgeving belangrijke randvoorwaarden.
We zijn begonnen met het verwezenlijken van deze visie en de doelen. Nu is het tijd om een tussentijdse balans op te maken. We hebben al veel bereikt. Maar dat vooruitzien niet altijd even gemakkelijk is, blijkt uit dat we (nog) niet aan alle doelen en verwachtingen hebben voldaan. Soms moeten doelen bijgesteld worden. Daar hebben we met de beleidsgroep over gesproken, lees hier wat dat heeft opgeleverd.