Notulen ledenvergadering

Zie hieronder de notulen van de ledenvergadering

Notulen_jaarvergadering_2015.doc