Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van HV Kwiek nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2012 om 20.00 uur. Remmers Bouwchemie, Stephensonstraat 9


Uw komst is van groot belang.
Aan de orde komen o.a. het financieel overzicht van 2011 en de begroting voor 2012.
Verder stellen we een bestuurswisseling voor.
We vertellen u wat we het afgelopen jaar allemaal gedaan hebben en wat we het komende jaar nog willen doen.
Er is voldoende gelegenheid om uw mening te geven en vragen te stellen.