Contributie overzicht

Om te weten binnen welke team u of uw kind ingedeeld wordt, bekijk de leeftijdsindeling op de handbalpagina via: https://www.handbal.nl/leeftijdsindeling/

Geboortejaar: De Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar.
De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd.

Vanaf F t/m B jeugd wordt € 1,25 per maand betaald aan teambudget. Dit bedrag is verwerkt in de club contributie. Aan het eind van het seizoen wordt dit in overleg met de coach van het betreffende jeugdteam aangewend voor een activiteit of voorziening voor het betreffende team.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie. Er is een opzegtermijn van 1 maand, ingaande de 1e van de maand, volgend op de opzeggingsdatum. Het seizoen loopt van juli t/m juni. Wanneer er na 1 juli wordt afgemeld is er voor de rest van het seizoen nog bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt altijd door de bond voor een heel seizoen geïnd. Omdat de vereniging de bondscontributie per maand bij de leden int, moet bij  opzegging van het lidmaatschap het resterende bedrag aan bondscontributie van het seizoen worden betaald.