Contributie overzicht

Seizoen 2019-2020    Contributie
 Leeftijdscategorie Leeftijd Geboortejaar  Club Bond
Senior 19 jaar of ouder voor 1-1-99  € 15,25  € 7,70
A jeugd 16 en 17 jaar  1-1-00 t/m 31-12-01  € 12,50  € 5,95
B jeugd 15 en 16 jaar 1-1-02 t/m 31-12-03  € 12,00  € 5,35
C jeugd 13 en 14 jaar 1-1-04 t/m 31-12-05  € 10,00  € 5,35
D Jeugd 11 en 12 jaar 1-1-06 t/m 31-12-07  € 8,50  € 4,60
E jeugd 9 en 10 jaar 1-1-08 t/m 31-12-09  € 8,50  € 3,10
F jeugd 7 en 8 jaar 1-1-10 t/m 31-12-11  € 8,50  € 2,60
Kabouter 6 jaar en jonger 1-1-12 t/m heden  € 6,00  n.v.t.
Recreant 16 jaar of ouder Voor 1-1-2003  € 9,00  € 4,25

 

 

Als peildatum wordt 31 december van het lopende jaar gehanteerd.

 

De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Bij betaling per jaar (via factuur) is er een korting van 5%.

 

Vanaf F t/m B jeugd wordt € 1,25 per maand betaald aan teambudget. Dit bedrag is verwerkt in de kwiekcontributie. Aan het eind van het seizoen wordt dit in overleg met de coach van het betreffende jeugdteam aangewend voor een activiteit of voorziening voor het betreffende team.
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie. Er is een opzegtermijn van 1 maand, ingaande de 1e van de maand, volgend op de opzeggingsdatum.
Het seizoen loopt van juli t/m juni. Wanneer er na 1 juli wordt afgemeld is er voor de rest van het seizoen nog bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt altijd door de bond voor een heel seizoen geïnd. Omdat de vereniging de bondscontributie per maand bij de leden int, moet bij  opzegging van het lidmaatschap het resterende bedrag aan bondscontributie van het seizoen worden betaald.