Contributie overzicht

Contributie overzicht per 1-10-2023

 

Seizoen 2023 – 2024  per 1-10-2023  Contributie
Leeftijdscategorie  Leeftijd  Geboortejaar  Club  Bond  Totaal
Senior  vanaf 20 jaar en ouder  2002 of ouder  € 15,00  € 10,00  € 25,00
Midweek  vanaf 18 jaar en ouder  2004 of ouder  € 9,50  € 5,00  € 14,50
A jeugd  17, 18 en 19 jaar  2005, 2006 en 2007  € 12,00  € 8,00  € 20,00
B jeugd  15 en 16 jaar  2008 en 2009  € 12,00  € 7,00  € 19,00
C jeugd  13 en 14 jaar  2010 en 2011  € 11,00  € 6,00  € 17,00
D jeugd  11 en 12 jaar  2012 en 2013  € 9,50  € 5,00  € 14,50
E jeugd  9 en 10 jaar  2014 en 2015  € 9,50  € 4,00  € 13,50
F jeugd en jonger  7 en 8 jaar  2016 en 2017  € 9,50  € 3,00  € 12,50

 

Om te weten binnen welke team u of uw kind ingedeeld wordt, bekijk de leeftijdsindeling op de handbalpagina via: https://www.handbal.nl/leeftijdsindeling/

Geboortejaar: De Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar.
De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd.

Er wordt 1 keer per jaar €4,- extra afgeschreven ten behoeve van het kledingfonds. Wanneer er kleding kapot gaat of er een extra tenue moet worden aangeschaft, zal dat uit het kledingfonds worden gehaald.

Vanaf F t/m B jeugd wordt € 1,25 per maand betaald aan teambudget. Dit bedrag is verwerkt in de club contributie. Aan het eind van het seizoen wordt dit in overleg met de coach van het betreffende jeugdteam aangewend voor een activiteit of voorziening voor het betreffende team.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend via de website, onder het kopje “vereniging” en dan afmelden. Er is een opzegtermijn van 1 maand, ingaande de 1e van de maand, volgend op de opzeggingsdatum. Het seizoen loopt van juli t/m juni. Wanneer er na 1 juli wordt afgemeld is er voor de rest van het seizoen nog bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie wordt altijd door de bond voor een heel seizoen geïnd. Omdat de vereniging de bondscontributie per maand bij de leden int, moet bij opzegging van het lidmaatschap het resterende bedrag aan bondscontributie van het seizoen worden betaald.