Club van 25

De club van 25 Kwiek tracht het handbal in Hoogeveen te promoten in de vorm van:

  • ondersteuning van diverse activiteiten en doelgroepen ter bevordering van het handbal te Hoogeveen.
  • bijdragen of volledige financiering van voor de vereniging aan te schaffen tastbare duurzame goederen, deze goederen worden eigendom van handbalvereniging Kwiek.
  • verbetering van prestaties, sfeer en uitstraling

Lidmaatschap
Lid van de club is degene die zijn/haar bijdrage voor het verenigingsjaar heeft betaald. Tevens is het mogelijk dat meerdere personen één lidmaatschap aangaan. Bij de tenaamstelling van het lidmaatschap dient echter dan wel één naam te worden opgegeven. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De namen van de leden van de club van 25 worden op een speciaal bord vermeld in Sporthal Valkenlaan en op onze website.

Positie binnen de vereniging
De club van 25 Kwiek valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur van de handbalvereniging Kwiek. De jaarlijkse financiële afhandeling (€25,00) zal worden voldaan door middel van automatische incasso.

Leden club van 25
Klik hier voor een overzicht van alle leden van de club van 25.

Lid worden?
Wil je ook lid worden van de club van 25, vul onderstaand formulier gelijk in. Je betaald € 25,- per jaar. Je naam wordt dan vermeld op de website en op een bord in sporthal Valkenlaan.

Club van 25 machtiging

  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HV Kwiek

Onder “doorlopend” verstaan wij ten behoeve van de Club van 25 “eenmaal per jaar tot opzegging.” De afschrijving vindt jaarlijks plaats rond januari. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Om de afschrijving te staken kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@handbalverenigingkwiek.nl