Aanmelden

Club van 25

  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HV Kwiek

Onder “doorlopend” verstaan wij ten behoeve van de Club van 25 “eenmaal per jaar tot opzegging.” De afschrijving vindt jaarlijks plaats rond januari. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Om de afschrijving te staken kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@handbalverenigingkwiek.nl