Ordedienst en scheidsrechter schema gepubliceerd

Inmiddels is het schema gemaakt voor alle thuiswedstrijden voor komend seizoen en zijn de scheidsrechters en de ordedienst hieraan gekoppeld.

Mocht je niet kunnen dan ben je zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger.
Onderaan het schema vind je de uitleg van de taken en verantwoordelijkheden van de ordedienst.