Nieuws vanuit de vereniging

 

Beste sportvrienden,

Grandioos nieuws! Op de algemene ledenvergadering van 14 november is er een nieuw bestuur gevormd. De notulen van deze vergadering en de besluiten die zijn genomen kunt u lezen door hier te klikken. Verder kun je lezen hoe we er financieel voorstaan en wat de consequenties daarvan zullen zijn. Ook mogen wij vanaf  januari 2023 weer enkele teams van nieuwe kleding voorzien, door gulle giften van sponsoren. En worden er leuke activiteiten georganiseerd, dus lees dus gauw verder…

Financieel

Zoals te lezen is in de notulen van de ALV mogen wij een nieuwe penningmeester begroeten. Piet van Slochteren neemt deze verantwoordelijkheid op zich. Marla Hoogenbosch wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren en we hopen zo snel mogelijk de financiële stukken over te kunnen dragen.

Afgelopen jaar is voor Kwiek een verliesgevend jaar geweest. Door  omstandigheden zijn er financieel wat aderlatingen geweest het afgelopen jaar, waardoor we een verlies hebben geleden van bijna €3.000,-. Voor Kwiek heel veel geld, wat we zo spoedig mogelijk moeten zien te herstellen. Gelukkig is het bestuur de afgelopen maanden al druk bezig geweest met het binnenhalen van sponsoren voor nieuwe kleding voor de dames senioren, heren senioren en de F-jeugd. Naast een kledingsponsoring blijft er ook financieel wat over voor de club.
Ook hebben we dit nieuwe jaar een prachtige bijdrage van €5.000,- mogen ontvangen van de Vriendenloterij. Hierdoor is het verlies van 2021/2022 gelukkig hersteld in 2022/2023.

Helaas hebben wij moeten constateren dat er in de maanden juni, augustus, oktober en november van 2022 geen contributie zijn geïnd. Dat verklaard ook het verlies van het vorige seizoen. Het bestuur heeft besloten om de contributie van augustus, oktober en november nog wel te innen bij alle leden. De maand juni valt in het vorige boekjaar en wordt niet meer geïnd. Het alsnog binnen halen van de contributie van deze 3 maanden zal de komende 3 maanden plaatsvinden. November 2 x contributie en december 2 x contributie.

In de maand januari 2023 zal de kledingfondsbijdrage a € 4,– per lid worden geïnd.

Daarnaast is besloten in de ledenvergadering dat de contributie met 50 eurocent wordt verhoogt, ingaande 1 december 2022. Zie hieronder het nieuwe overzicht.

Voor vragen over de contributie neem contact op met Piet van Slochteren: penningmeester@handbalverenigingkwiek.nl

Sponsoring

De afgelopen maanden zijn er nieuwe sponsoren binnen gehaald voor diverse teams. Zie hieronder een overzicht:

Voor Dames 2 wordt nog onderhandeld en zijn we nog in afwachting of dit gaat lukken.

Voor de overige teams zijn er nog geen sponsoren gevonden. Het bestuur kan elke tip gebruiken om ook hier sponoren te vinden voor nieuwe kleding.

Vrijwilligersactie!

Binnenkort ontvangt ieder lid meer informatie in de brievenbus over de vrijwilligersactie van Kwiek, dus houdt de post goed in de gaten!

Bestuur

Na twee jaren van Corona zijn we gelukkig weer een klein jaartje fanatiek aan het handballen en mogen we weer een normale competitie draaien. Helaas heeft de Corona wel grote gevolgen gehad voor Kwiek. Een sterke teruggang van jeugdleden en tropen jaren voor het bestuur.

Ellen Bakker, Pascal Klaassens en Dyonne van Slochteren hebben in deze moeilijke jaren er alles aan gedaan om de vereniging draaiende te houden. Dat ging met Ups en Downs. In veel gevallen niet met al te veel begrip van leden of ouders. Gelukkig kunnen we deze periode achter ons laten en mogen wij bijzonder dankbaar zijn en trots op deze bestuursleden dat zij Kwiek hebben kunnen behouden voor Hoogeveen.

Gelukkig is er een nieuwe bestuur gevormd op 14 november.

De bestuursleden voor het nieuwe seizoen 2022/2023 zijn:

Voorzitter                       Pascal Klaassens

Secretaris                       Vacant (tijdelijk Dyonne en Piet van Slochteren)

Penningmeester           Piet van Slochteren

Bestuurslid TC              Dyonne van Slochteren

Bestuursleden              Nienke Vrieling en Agnes Bodegraven

Helaas heeft Ellen Bakker besloten het bestuur te verlaten. Gelukkig blijft zij wel actief binnen de vereniging en zal haar werkzaamheden geleidelijk overdragen aan andere bestuursleden.

Daarnaast zal zij haar functie als vertrouwenspersoon weer gaan uitoefenen. Sinds Ellen in het bestuur zat was de functie vacant. Ellen wordt zeer veel succes gewenst met deze taak en we hopen dat zij hiervoor zo weinig mogelijk ingezet hoeft te worden!

Activiteiten

Nu de Corona periode met strenge maatregelen weer wat meer naar de achtergrond verdwenen is, kunnen er ook eindelijk weer activiteiten georganiseerd worden. Iets wat Kwiek hoog in het vaandel heeft staan, omdat we doormiddel van deze activiteiten ook het clubgevoel, gezelligheid en verbondenheid kunnen creëren. De volgende activiteiten zullen komende periode georganiseerd worden. Hierover worden jullie via social media, de website en de groepsapps op de hoogte gehouden.

Ordedienst

Ordedienst hoort bij het lidmaatschap van de vereniging. Kun je geen ordedienst draaien op het tijdstip van het schema, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. Bekijk hier wanneer jij ingedeeld staat en welke taken bij de ordedienst horen.